Amiodaron Tosylan bretylium

Elektrostymulacja kolejno po sobie różnych leków przeciwarytmicznych ze względu na znaczące ryzyko: proarytmii, zaburzeń automatyzmu i przewodzenia, niewydolności serca.

W przypadku częstoskurczu z szerokim zespołem QRS, podejrzanego o nieko- morowe pochodzenie, należy być ostrożnym z podawaniem dożylnym werapamilu w sytuacjach wątpliwych, ponieważ może on, przez swe działanie rozszerzające naczynia, u chorego z faktycznym częstoskurczem komorowym doprowadzić do załamania hemodynamicznego. U chorego z zespołem WPW i częstoskurczem z szerokim QRS może dojść do zwiększenia stopnia tachyarytmii.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.