Amytal sodu

-1916°. W r. 1927 Bunn wprowadził Pernocton10, podczas gdy w USA amytal sodu zastosował dożylnie dwa lata później Zerfas11. Już wkrótce wszedł w użycie Nembutal (pentobar- biton)12, ä w r. 1931 wprowadzony w badaniach klinicznych w W. Brytanii przez Magilla13 i w USA przez Lundy’ego14.

Martin Kirschner (1879-1942) w r. 1929 w Heidelbergu podał dożylnie Awertynę (brometol)IB. Pierwszym środkiem upowszechniającej się anestezji dożylnej był heksobarbiton, zsyntetyzowany przez Kroppa i Tauba w Elberfeld, a użyty po raz pierwszy przez Helmuta Weese (1897-1954) i Scharpffa w r. 193216. W W. Brytanii jego stosowanie zapoczątkowali R. Jarman i L. Abel (1933)17.

Pentotal sodu (tiopenton), zsyntetyzowany w r. 1932 przez E. H. Volwilera i D. L. Ta- berna18, został wprowadzony do praktyki klinicznej 18 czerwca 1934 r. przez Lundy’ego w Mayo Clinic19 i przez Watersa w Madison 3 marca 1934 r.20. W W. Brytanii zastosowany pó raz pierwszy przez Jarmana i Abla w r. 193521. Losy i rozdział tiopentomi w organizmie opisał w r. 1950 Brodie22.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “Amytal sodu”

  1. wexel napisał(a):

    Jest to gdzies do kupienia?

Leave a Reply to wexel

Designed by WordPress.