Analizator typu Narkotes

Analizator typu Narkotest0* opiera się na zmianie elastyczności gumy pod wpływem halotanu. Aparat ten daje szybki odczyt, nie wymaga dopływu prądu, jest przenośny, a umieszcza się go na wdechowym końcu pochłaniacza w układzie okrężnym, co pozwala zmierzyć wdychane stężenie halotanu.

-4. Jednoczasowy pomiar różnych gazów. Do tych pomiarów stosowane są dwie metody: a. Spektrometr masowy – cząsteczki gazów są poddawane jonizacji, przyspieszane w polu elektrycznym i odchylane przez pole magnetyczne. Stopień odgięcia uzależniony jest od masy cząsteczkowej. Metoda ta nie różnicuje dwutlenku węgla z podtlenkiem azotu, ponieważ mają one tę samą masę cząsteczkową. Spektrometr masowy niezupełnie nadaje się do pomiarów dużych cząsteczek organicznych, np. halotanu. Jest to urządzenie zajmujące dużo miejsca i kosztowne, dostępne jedynie dla celów naukowych.

b. Chromatografia gazowa. Oddzielanie składników mieszaniny zachodzi za pomocą specjalnych kolumn rozdzielczych. Analiza trwa kilka minut i nie wychwytuje zmian zachodzących podczas pojedynczego oddechu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.