ARTEFAKTY

ARTEFAKTY. W czasie anestezji i operacji krzywa EKG jest szczególnie podatna na różnego rodzaju zakłócenia, które muszą być odróżnione od zmian powstających w ser- eu. Artefakty bywają wywołane odłączeniem się elektrody, potencjałem elektrycznym pochodzącym od innej osoby dotykającej w danej chwili pacjenta, diatermią, nieprawidłowym uziemieniem aparatu itp. Zakłócenia te niekiedy przybierają formę fali sinusoidalnej, przypominającej częstdskurcz komorowy.

ZABURZENIA RYTMU SERCA. Elektrokardiogram jest szczególnie użyteczny do rozpoznania nieprawidłowego rytmu serca. Spośród zaburzeń rytmu najczęściej spotyka się dodatkowe skurcze komorowe lufr rytm węzłowy, ale mogą również wystąpić inne zaburzenia. Zmiany EKG występujące podczas anestezji nie mają takiego znaczenia pro-

gnostycznego, jak zmiany występujące w chorobach serca (np. w zawale mięśnia sercowego). ZATRZYMANIE KRĄŻENIA. Elektrokardiogram pozwala odróżnić asystolię od migotania komór, jest więc bardzo pomocny w wyborze właściwego postępowania terapeutycznego.

ZAPIS UMIERAJĄCEGO SERCA. Zapis taki może wystąpić u pacjenta w stanie agonalnym z różnych przyczyn lub po zatrzymaniu serca lub migotaniu komór, kiedy postępowanie resuscytacyjne dało jedynie częściowe efekty. Wraz ż pogarszaniem się wydolności mięśnia sercowego dochodzi do poszerzenia zespołu QRS, zwolnienia rytm-u serca i różnych zaburzeń rytmu. Na końcu pojawia się zwykle szeroka fala sinusoidalna, która może być obserwowana przez kilka minut po śmierci. Przy takim zapisie EKG może w każdej chwili dojść do migotania komór. Odzwierciedla on najcięższe zaburzenia w mięśniu sercowym, które prowadzą zwykle do śmierci. Przy prawidłowo prowadzonej resuscytacji można niekiedy cofnąć opisane zmiany. Podczas resuscytacji należy zwrócić szczególną uwagę na utlenowanie mięśnia sercowego, masaż serca, wyrównanie kwasicy metabolicznej itp.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.