BADANIA SYMULACYJNE

b. MONITOROWANIE106. Obecnie opracowywane są systemy odpowiedniego analizowania sygnałów i informacji biologicznych dla wczesnego wykrywania zagrażających powikłań107. Jak się wydaje, znajdzie to szczególne zastosowanie w ośrodkach nadzoru kardiologicznego, w intensywnej terapii, po operacjach kardiochirurgicznych108, jak również w czasie samej anestezji109. Sposób ten jest też użyteczny przy obliczeniach rzutu serca110.

-3. BADANIA SYMULACYJNE. Analiza komputerowa może być wykorzystana w badaniu takich zjawisk, jak np. wychwytywanie, rozdział i eliminacja środków anestetycznych111.

-4. Komputery są wykorzystywane w opracowywaniu nomogramów fizjologicznych112. 5. W szkoleniu anestezjologów. Rozwój techniki pozwolił już obecnie na przesyłanie bezpośrednio do komputera niektórych sygnałów biologicznych, np. EKG, drogą normalnej linii telefonicznej113.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.