Bezpośrednie metody pomiaru

(Nowsze sposoby oscylometrii można znaleźć w następujących pracach: Cliffe P., Teach-in, 1973 2, 635 Corrall I. M., Strunin L., Anaesthesia, 1975, 30, 59).

Bezpośrednie metody pomiaru. Do tętnicy wprowadza się igłę lub kaniulę i łączy się ją za pomocą drenu wypełnionego płynem z manometrem19. Najlepszym sposobem jest zastosowanie elektronicznego przetwornika ciśnienia, w którym zmiany ciśnienia przenoszone są wzdłuż słupa cieczy na męmbranę lub podobne urządzenie wytwarzające prąd elektryczny. Prąd ten jest następnie wzmacniany tak, aby mógł być zarejestrowany na lampie oscyloskopowej lub pisaku. Obecnie stosuje się cztery typy przetworników opornościowy, manometr pojemnościowy, przetwornik o zmiennej induksyjności i przetwornik półprzewodnikowy. Dokładne odtworzenie krzywej ciśnienia wymaga od całego układu odpowiedniej charakterystyki częstotliwościowej (10 składowa harmoniczna podstawowej częstotliwości fali ciśnienia). Charakterystyka częstotliwościowa ograniczona jest jednak tylko do najwolniejszej fali. Bardzo ważne jest odpowiednie połączenie po-między tętnicą i przetwornikiem, które powinno być w miarę możliwości jak najkrótsze. Zbyt wąskie przewody zwiększają opory tarcia dla ruchów płynu zbyt szerokie przewody zwiększają bezwładność większej masy płynu. Przy użyciu tych metod możliwe jest uzyskanie bezpośredniego zapisu ciśnienia i krzywej fali ciśnienia. Można wtedy zauważyć i zarejestrować każde uderzenie serca. Bezpośrednia metoda pomiaru ciśnienia krwi jest jedyną, która może być zastosowana w zabiegach kardiochirurgicznych, kiedy przepływ krwi nie ma charakteru tętniącego, lub w sytuacjach, kiedy wskutek znacznego skurczu naczyń nie wyczuwa się tętna. Bezpośrednie metody wiążą się z wieloma trudnościami technicznymi, są niewygodne dla pacjenta i stanowią pewne zagrożenie dla tętnicy?0. Przed skaniulowaniem tętnicy promieniowej należy przeprowadzić test na drożność tętnicy łokciowej. W tym celu opróżnia się rękę z krwi, np. przez polecenie pacjentowi zaciśnięcia pięści przy jednoczesnym zaciśnięciu tętnicy promieniowej. Po wyprostowaniu dłoni stwierdza się powrót krwi przez tętnicę łokciową (test Allena)21. U pacjenta nieprzytomnego można zastosować opaskę upiskową i sfigmoma- nometr22. Do kaniulacji można używać również innych tętnic, np. tętnicy ramiennej

i grzbietowej stopy2*. Do kaniulacji powinno stosować się igłę typu motylkowego nr 2124. Do’ pomiaru ciśnienia w sposób, ciągły można stosować również manometr powietrzny23.

Do pomiarów ciśnienia krwi nie używa się, jak dotąd, jednostek SI. Kilopaskale zarezerwowane są jedynie dla bezpośredniego pomiaru ciśnienia krwi (100 mm Hg = = 13,3 kPa),

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.