Całkowity wzrost drzewa oskrzelowego

Całkowity wzrost drzewa oskrzelowego od głośni do oslcrzelek końcowych kończy się w 16 tygodniu życia płodowego w segmentach górnych części płuc wzrost oskrzeli jest już zakończony w 14 tygodniu. Po tym czasie następuje wzrost drzewa oskrzelowego na długość i powiększenie się średnicy poszczególnych oskrzeli.

Gruczoły śluzowe zaczynają się pojawiać w tchawicy, a następnie w dalszych częściach drzewa oskrzelowego w 11 tygodniu życia płodowego, pełny zasięg osiągają w’14 tygodniu, występując na obwodzie w coraz mniejszej liczbie. Nie osiągają zasięgu obecności chrząstek w dystalnych oskrzelach – znajduje się je jedynie w 1I3-1U rozgałęzień każdego przewodu oddechowego – zawsze występując liczniej, przy każdym bliższym rozgałęzieniu. W początkowych stadiach rozwoju gruczoły zawierają jedynie komórki „śluzowe”, wytwarzające kwaśne glikoproteiny w okresie płuca pęcherzykowego pojawiają się komórki „surowicze” wytwarzające glikoproteiny obojętne. Dalsze zmiany wydzielnicze gruczołów śluzowych trwają nadal po urodzeniu.

Komórki kubkowe zjawiają się w 13 tygodniu w tchawicy i dużych oskrzelach^ Ich późniejsze rozmieszczenie jest podobne do rozmieszczenia gruczołów śluzowych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.