CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA

Choroba niedokrwienna serca albo inaczej choroba wieńcowa ma złożoną, nie do końca poznaną etiopatogenezę i często bardzo różnorodny przebieg kliniczny. Dlatego też postępowanie terapeutyczne jest wielokierunkowe i niemal indywidualnie dobierane dla każdego chorego.

Metody leczenia w chorobie niedokrwiennej serca można podzielić na dwie podstawowe grupy: zachowawczą i inwazyjną. Dzisiaj granice pomiędzy działaniem nieinwazyjnym i inwazyjnym coraz bardziej się zacierają. Często, aby uzyskać lepszy wynik terapeutyczny, są stosowane łącznie. Współczesne metody nieinwazyjne opierają się na następujących technikach:

– 1) działaniu zmierzającym do zmniejszenia metabolizmu i zużycia tlenu przez mięsień sercowy – leki (3-adrenolityczne, antagoniści wapnia,

– 2) leczeniu zmniejszającym wielkość pracy serca poprzez zmniejszenie obciążenia wstępnego (preload) i następczego (afterload) – nitrogliceryna, mono- i diazotany, antagoniści wapnia,

– 3) leczeniu przeciwzakrzepowym, fibrynolitycznym i antyagregacyjnym – heparyna, acenokumarol (Syncumar), streptokinaza, tkankowy aktywator plaz- minogenu, kwas acetylosalicylowy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.