Chorzy z ostrym zawałem serca

Chorzy z ostrym zawałem serca, nie spełniający wyżej opisanych kryteriów do interwencji, ale z uniesionym odcinkiem ST, wymagają leczenia trombolitycznego. W rachubę wchodzą głównie 2 leki – streptokinaza (SK) i tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA).

W celu uzyskania działania trombolitycznego streptokinazę podaje się w dawce – 1 500 000 j. w ciągu 60 min w stałym wlewie dożylnym. Następnie podaje się heparynę 50-100 mg i.v. i dalej we wlewie przeciętnie 10 mg/h, co najmniej przez dobę, tak aby czas krzepnięcia wydłużyć 2-2,5 raza. Równocześnie należy rozpocząć podawanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 80-160 mg/24 h.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.