Chorzy z zawałem powikłanym zaburzeniami rytmu

Chorzy z zawałem powikłanym zaburzeniami rytmu, wstrząsem, obrzękiem płuc powinni przebywać na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej co najmniej 48 h od chwili opanowania powikłań. Zwłaszcza objawy przedłużającej się nie-stabilności elektrycznej – utrzymujące się zaburzenia przewodzenia przedsion- kowo-komorowego i uporczywe niemiarowości – powinny skłaniać do zatrzymania tych chorych na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej przez kilka dni.

Leczenie powikłań zawałowych należy prowadzić równocześnie z leczeniem przeciwbólowym (str. 229). Metody leczenia obrzęku płuc, wstrząsu zawałowego oraz groźnych dla życia zaburzeń rytmu zostały przedstawione w Części II rozdz. 2. W każdym z tych przypadków należy jak najwcześniej rozpocząć leczenie zmierzające do udrożnienia tętnicy doprowadzającej do obszaru zawału oraz utrzymania jej drożności. W tym celu równocześnie należy wprowadzić leczenie przeciwkrzepliwe, antyagregacyjne i fibrynolityczne.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.