CIŚNIENIE KRWI2

Stephen Hales (1677-1761) pierwszy podjął w r. 1733 próbą pomiaru ciśnienia krwi u zwierząt przez bezpośrednią kaniulację tętnicy3. Herrison w r. 18344 zbudował dość prymitywny przyrząd, umieszczony bezpośrednio na tętnicy dla klinicznego pomiaru ciśnienia krwi. Vierordt (1818-1884) ustalił wysokość ciśnienia potrzebnego do zaciśnięcia pulsującej tętnicy5. Etienne Jules Marey (1830-1904) w r. 1875 i von Basch (18’37-1905) wprowadzili do. kliniki sfigmomanometrię®. Mosso (1846-1910) w r. 18957 i Gärtner (1855-1937) w r. 1899 skonstruowali przyrządy o charakterze pletyzmografu palcowego8.

Scipione Riva-Rocci (1863-1937) z Turynu wprowadził mankiet do pomiaru ciśnienia krwi w r. 18969, chociaż mankiet stosowany przez niego miał tylko 5 cm szerokości. W r. 1901 von Recklinghausen (1833-1910) zwrócił uwagę na znaczenie szerokości mankietu, a E. A. Codman (1869-1940) w r. 1894 i Harvey Cushing (1869-1939)10 wprowadzili pomiary ciśnienia tętniczego podczas anestezji. Korotkow (1874-1920) opisał w r. 1905 tony słyszane nad tętnicą, powstające przy pomiarze ciśnienia. Manometr rtęciowy został użyty do pomiaru ciśnienia krwi w r. 1828 przez Poiseuiile’a (1799-1869)11. Jest on znacznie wygodniejszy niż manometr powietrzny, wprowadzony w r. 1897 przez Hilla (1866-1952) i Barnarda (1868-1908)12.

Mankiet ciśnieniowy. Powinien mieć właściwą szerokość. Jeżeli mankiet jest zbyt wąski, odczyty ciśnienia będą zbyt wysokie jeżeli zbyt szeroki – pomiar ciśnienia będzie zaniżony. Uważa się, że mankiet ciśnieniowy powinien pokrywać w przybliżeniu 2/3 długości ramienia albo powinien być o 20% większy niż średnicą ramienia. Amerykańskie Towarzystwo’ Kardiologiczne zaleca mankiet o szerokości 12-14 cm, gumowy, dostatecznie długi, aby otoczyć połowę ramienia, umieszczony nad tętnicą ramienną. Osłona mankietu powinna być zrobiona z nierozciągliwego materiału, tak aby ciśnienie wywierane rozkładało się jednolicie. Zalecane szerokości mankietów dla noworodków – 2,5 cm: wiek od 1 ¡do 4 lat – 6 cm 4-6 lat – 9 cm dorośli – 12 do 14 cm przy pomiarach ciśnienia na nodze – 15 cm.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.