Częstość pobudzeń komór w przewlekłym migotaniu

– 3 miesięcy po zabiegu. Wyjątkowo, gdy nie można czekać 3 tygodni, trzeba posłużyć się heparyną, a potem acenokumarolem. W leczeniu profilaktycznym po udanej kardiowersji można stosować takie leki, jak: dizopiramid, propafenon, sotalol czy nawet małe dawki amiodaronu. Nie radzi się stosowania chinidyny – w niektórych krajach istnieje nawet formalny zakaz jej stosowania w takich sytuacjach.

Częstość pobudzeń komór w przewlekłym migotaniu przedsionków jest zazwyczaj większa niż w przypadku rytmu zatokowego, chociaż u starszych pacjentów może być prawidłowa. Glikozydy naparstnicy głównie zwalniają spoczynkową częstość rytmu, zaś przyspieszenie zależne od wysiłku czy stresu jest lepiej regulowane przez leki P-adrenolityczne lub leki blokujące kanał wapniowy. Dlatego często stosuje się leczenie skojarzone. Czasem w opornych tachyaryt- miach podaje się amiodaron.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.