Częstoskurcz komorowy

Częstoskurcz komorowy typowy dla wieku dzięcięcego pojawia się w formie ustawicznej (incessant) w przypadku guza serca (leczenie chirurgiczne), lub też u chorych po naprawie wady wrodzonej. Przy przewlekłym stosowaniu leków przeciwary tmicznych u dzieci uzasadniona jest kontrola leczenia przez oznaczanie stężenia leku w surowicy.

Wrodzony zespół przedłużonego QT może przebiegać z towarzyszącą głuchotą lub bez niej. Stwierdzono, że leki P-adrenolityczne najskuteczniej chronią przed ciężkimi napadami wielokształtnego częstoskurczu komorowego. Może jednak zachodzić potrzeba terapii niefarmakologicznej.

Wrodzony blok przedsionkowo-komorowy rokuje stosunkowo dobrze i rzadko istnieją wskazania do wszczepienia sztucznego rozrusznika serca.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.