Dusznica bolesna

Dusznica bolesna wysiłkowa na ogół ma przebieg stabilny – bóle występują po określonym wysiłku i ustępują po chwilowym przerwaniu czynności lub zażyciu nitrogliceryny.

Leczenie w stabilnej dusznicy bolesnej, zdaniem części kardiologów, mogłoby się ograniczać do wyeliminowania lub ograniczenia czynników zaostrzających jej przebieg (leczenie nadciśnienia, dieta, zaprzestanie palenia papierosów) i interwencyjnego przyjmowania azotanów (tzw. nitratów). Zdaniem większości kardiologów przebieg choroby wieńcowej to ciągle postępujący proces, w którym jawne objawy choroby przeplatają się z niemymi epizodami niedokrwienia. W czasie wysiłków, podczas których zapotrzebowanie na tlen może przekraczać rezerwę przepływu wieńcowego, owe stany niemego niedokrwienia stają się groźne. W związku z tym można przyjąć, że u pewnej części chorych z dusznicą bolesną, o zdecydowanie stabilnym jej przebiegu, bez nawracających bólów i nie zarejestrowanych epizodów niedokrwienia w zapisie EKG, postępowanie lecznicze można by ograniczyć do interwencyjnego, sporadycznego stosowania azotanów (nitrogliceryna, izosorbid). Jednak spora część tych chorych, pomimo na ogół stabilnego przebiegu choroby, wymaga stałego leczenia farmakologicznego. Będą to przede wszystkim chorzy, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy są narażeni albo na krócej lub dłużej trwające obciążenia wysiłkiem fizycznym, albo na stresy psychiczne. Będą to także chorzy ze zwiększoną aktywnością układu neuroad- renergicznego albo wykazujący wstępne objawy niewydolności serca.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.