ELEKTROJCARDIOGRAM

ilość podanego barwnika Rzut serca (ml/min) = X 60 pole pod krzywą 3. Stosowanie metod nieinwazyjnych. Metody te nie są jeszcze ogólnie dostępne. W wielu ośrodkach pracuje się obecnie nad’ rozwojem tych metod35. Niektóre z nich stosują sondę Dopplera36.

-4. Metoda termodylucji. Metoda ta zbliżona jest do opisanej poprzednio metody rozcieńczania barwnika, lecz zamiast stężenia barwnika, mierzy się spadek lub wzrost temperatury płynu podanego do krążenia.

ELEKTROJCARDIOGRAM W CZASIE ANESTEZJI37. Elektrokardiogram może służyć jako doskonały monitor tętna. W tym samym czasie daje on jednak dodatkowe informacje o charakterze zaburzeń rytmu serca. Elektrokardiogram nie nadaje się do oceny wydolności mięśnia sercowego i rzutu serca wielokrotnie stwierdzano prawidłową czynność elektryczną serca przy niezmierzalnym ciśnieniu tętniczym.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.