Fibrynogen

Fibrynogen może być wskazany w razie podejrzenia lub potwierdzonej hipofibryno- genemii. Przetoczenie koncentratu płytkowego może być konieczne przed splenektomią, u chorych ze skazą krwotoczną spowodowaną przez małopłytkowość. Gdy odwiruje się krew z odpowiednią szybkością, osocze będzie zawierać frakcję bogatą w płytki.

PRZETACZANIE DOTĘTNICZE. Transfuzję dotętniczą zaproponowali w r. 1906 Crile i Dolley, ponownie doradzał ją w r. 1933 Kemp. WLEW DO JAMY SZPIKOWEJ. Możliwa droga podania krwi. Stosowana w razie kompletnego braku dogodnych żył, np. do szpiku rękojeści mostka.

HYPODERMOCLYSIS. Podskórne podawanie roztworu fizjologicznego można stosować, gdy niedostępna jest droga dożylna. By przyspieszyć wchłanianie, dodaje się hia- luronidazę.

HIALURONIDAZA88. ,.Czynnik rozprzestrzeniający”, który ułatwia wchłanianie płynów podanych podskórnie lub domięśniowo. Jest enzymem mukolitycznym, który hy- drolizuje kwas hialuronowy. Enzym ten został wyizolowany przez Mayera i Paimera w r. 1934, a opisany przez Durana Reynalsa w r. 1929. Otrzymywany jako wyciąg z jąder.

ZASTOSOWANIE: a) w pediatrii, gdzie trudno odszukać żyły, b) w analgezji nasię- kowej, gdzie zwiększa obszar skuteczności analgezji. Nie może zastąpić dobrej znajomości anatomii, ałe może być pomocna w analgezji skóry i tkanek podskórnych, w blokadzie do operacji przepukliny, w blokadach nerwów trzewnych i sromowych. Ma zastosowanie w miejscowej analgezji w przypadkach złamań (np. Collesa). Donoszono, że zwiększa działanie toksyczne leków miejscowo analgetycznych. PROCTOCLYSIS (wlewka doodbytnicza). Gdy potrzebny jest powolny, lecz długotrwały efekt, kroplowo podaje się 5°/o glukozę lub zwykłą wodę.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “Fibrynogen”

  1. malzu napisał(a):

    Bardzo przydatne info oraz caly blog, dzieki Wam!

Leave a Reply

Designed by WordPress.