GLUKOZA

-1. GLUKOZA (dostarcza 4 kalorii/g)78. Jeden litr izotonicznej glukozy (5°/o) dostarcza tylko 200 kalorii. Dla zapewnienia właściwego dowozu kalorii bez przewodnienia pacjenta należy więc stosować stężone roztwory. Po okresie głodzenia, zabiegach operacyjnych, infekcji lub urazie tolerancja na glukozę jest niska i cukier może być tracony z moczem. Podanie insuliny w ilości 0,5-1 jednostka na gram glukozy może częściowo zapobiec temu zjawisku.

-2. LEWULOZA (fruktoza) dostarcza 4 kal/g78. Szybko metabolizowana i wykorzystywana dla odbudowy zapasów węglowodanów. Szybkie podanie dożylne u głodzonego noworodka wywołuje kwasicę mleczanową. Przeciwwskazana przy wrodzonej nietóleran- cji fruktozy.

-3. SORBITOL. Używany jako dodatek do roztworu aminokwasów. Utleniany w wątrobie do fruktozy. Dostarcza 4 kal/g78. Podawany z szybkością większą niż 0,33 g/kg na godzinę wywołuje diurezę osmotyczną.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.