Grupa amerykańskich badaczy

Brown i wsp. uważają, że test wysiłkowy w połączeniu z badaniem izotopowym (ocena perfuzji przy użyciu talu 201) stanowią zadowalające metody tej oceny. Autorzy podają, że leczoną grupę 51 chorych z niestabilną dusznicą bolesną obserwowali przez 39+11 miesięcy. U 23 chorych, u których stwierdzono upośledzenie perfuzji za pomocą ww. metod, u 6 (26%) wystąpił zgon lub świeży zawał. Wśród 29 chorych bez defektu perfuzji nie było przypadku zgonu, a zawał serca wystąpił u 1 chorego.

Grupa amerykańskich badaczy, kierowana przez Gottlieba, wskazuje na korzyści płynące z kontroli chorych z niestabilną dusznicą bolesną za pomocą monitorowania EKG metodą Holtera. W grupie 70 chorych, kontrolowanych tą metodą w oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, u 37 – pomimo ustąpienia jawnych objawów klinicznych – występowały nadal nieme epizody niedokrwienia. W ciągu następnego miesiąca 7 chorych zmarło, a dalszych 10 wymagało leczenia kardiochirurgicznego. Natomiast u 33 chorych bez objawów niemego niedokrwienia tylko u 1 dokonał się zawał serca, a 3 chorych wymagało interwencji kardiochirurgicznej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.