Hemoperfuzja

-4. Zastosowanie hemodializy (sztucznej nerki) pozwala na obniżenie poziomu środka we krwi. Eliminację można również przyspieszyć, stosując diurezę osmotyczną40. W tym celu stosowano mocznik, wodorowęglan sodu, mleczan sodu i mannitol.

-5. Hemoperfuzja z użyciem węgla aktywowanego (z użyciem specjalnych pojemników zawierających odpowiednio spreparowany węgiel) okazała się skutecznym sposobem usuwania paracetamidu, barbituranów, salicylanów i innych leków47.

-6. W leczeniu pacjenta zatrutego, który może być nieprzytomny przez wiele dni, ogromną rolę odgrywa dobra opieka pielęgniarska. W takich stanach należy rozważyć podanie antybiotyków.

-7. W wielu przypadkach dochodzi do aspiracji treści żołądkowej do dróg oddechowych jeszcze przed przybyciem pacjenta do szpitala. Wynikające z tego zachłystowe zapalenie płuc może wymagać odpowiedniego i energicznego leczenia. Dopóki nie mamy pewności, że żołądek pacjenta jest opróżniony, powinien być on transportowany i pielęgnowany w pozycji bocznej.

-8. Hipotermia może wystąpić u pacjentów znalezionych po dłuższym okresie od momentu zażycia leków. Ogrzewanie takiegn pacjenta należy przeprowadzać stopniowo.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.