HIPOKSJA NASTĘPCZA

Jeżeli pomimo dokładnego kontrolowania tlenoterapii nie możńa uzyskać odwrócę- nia hipoksji bez depresji oddychania, należy zastosować respirator (IPPV).

HIPOKSJA NASTĘPCZA. Ten tzw. paradoks tlenowy został opisany po raz pierwszy w r. 1939 przez Ruffa i Strugholda. Ponownie opisał go Latham20. Jest to chwilowa utrata świadomości, spotykana u lotników, wywołana nagłym podaniem czystego tlenu podczas lotu na dużych wysokościach. Objawy te nie występują, jeżeli podawanie- tlenu rozpoczyna się od niskich stężeń.

ZWŁÓKNIENIE (FIBROPLAZJA) ZASOCZEWKOWE21. U wcześniaków oddychających tlenem pod wysokim stężeniem może dojść do wytworzenia zasoczewkowej błony włók- nisto-nacżyniowej (znane są również inne przyczyny fibroplazji). Stężenie tlenu powinno być tak regulowane, aby utrzymać Pa02 w granicach 50-100 mm Hg (6,6-13,3 kPa)22.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.