HYDROLIZATY BIAŁKOWE

BIAŁKA. W ustroju istnieje biochemiczna ,,pula” aminokwasów, przy czym każdego dnia ok. 100 g białka jest rozkładane i syntetyzowane. 1. ALBUMINY I OSOCZE należy podawać pacjentom ze zmniejszoną objętością krwi lub hipoproteinemią. W niedokrwistości można stosować pełną krew.

-2. HYDROLIZATY BIAŁKOWE. Produkowane na drodze enzymatycznego rozszczepiania białek. Uboczne efekty, obserwowane przy stosowaniu, wynikają z niecałkowitego rozkładu białka, chociaż wysokocząsteczkowe polipeptydy są usuwane drogą dializy.

-3. MIESZANKI AMINOKWASÓW KRYSTALICZNYCH. Mogą to być często aminokwasy lewoskrętne lub mieszanina lewoskrętnych i niefizjologicznych prawoskrętnyc.h rcstaci. Niektóre d-aminokwasy mogą być w ustroju katabolizowane, lecz większa ich część wydalana jest przez nerki. Spośród licznych obecnie preparatów aminokwasów można wymienić: Aminosol, T:->physan, Aminoplez, Yamin i Aminolusin.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.