Inhibitory enzymu

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę. Chorzy z dusznicą bolesną i ze współistniejącą zaburzoną czynnością komory lewej (zmniejszoną frakcją wy-rzutową – EF sg45%, powiększoną komorą lewą oraz upośledzoną kurczliwością mięśnia sercowego) wymagają podawania inhibitorów ACE.

Badania ostatnich lat dowiodły, że układ renina-angiotensyna wykazuje swois-tość tkankową, co oznacza, że poza centralnym, ogólnoustrojowym, także miejscowy endogenny układ renina-angiotensyna reguluje czynność serca. Stwier-dzono jednak, że nadmierna aktywność układu renina-angiotensyna w sercu niedokrwionym prowadzi w konsekwencji do zastoinowej niewydolności serca. Zwrócono uwagę, że stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibito-rów ACE) u chorych z zastoinową niewydolnością serca poprawia wyraźnie warunki hemodynamiczne. Wcześniejsze badania wykazały nie tylko poprawę warunków hemodynamicznych, lecz przede wszystkim zmniejszenie śmiertelności ogólnej w grupach leczonych o 16-17%.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.