INNE METODY LECZENIA WSTRZĄSU KARDIOGENNEGO

Rozpoznanie przyczyny wstrząsu w wielu przypadkach pozwala na wdrożenie leczenia niefarmakologicznego. Dzięki rozwojowi kardiochirurgii z zastosowaniem krążenia pozaustroj owego możliwe są: wymiana zastawki przy ostrej zawałowej niedomykalności mitralnej, zamknięcie ubytku międzykomorowego

powstałego w wyniku pęknięcia przegrody, wycięciu tętniaka komory lewej ze zniszczeniem ogniska arytmogennego. Najczęściej jednak wykonuje się pomosty aortalno-wieńcowe, które zapewniają poprawę ukrwienia mięśnia sercowego.

W tym samym celu u chorych ze wstrząsem w przebiegu zawału serca należy rozważyć jak najwcześniejsze wykonanie angioplastyki wieńcowej. W przypadku jej powodzenia dochodzi do ograniczenia strefy martwicy i ustąpienia objawów wstrząsu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.