Inne systemy

Niektóre typy kart stanowią połączenie badania przedoperacyjnego z zapisem podstawowych funkcji życiowych w czasie operacji. Inne systemy zalecają stosowanie kopii kart znieczulenia, które mogą być przechowywane w archiwum oddziałowym. W kilku ośrodkach zastosowano komputery dla przechowywania danych.

Niezależnie od typu karty znieczulenia, w każdym przypadku powinno stosować się podawane środki, dawki, sposoby ich podawania w książce operacyjnej, poświadczone podpisem anestezjologa. Należy również notować rodzaj i ilość płynów podawanych podczas operacji, jak również numery butelek podawanej krwi.

Niezależnie od tych wszystkich zdobyczy techniki nadal najlepszym sposobem zbierania danych na teraz i w przyszłości jest czysta karta papieru i ołówek.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.