INTENSYWNA OPIEKA NAD NOWORODKIEM«9

-1. TEMPERATURA. Noworodek jest bardzo podatny na stratę ciepła na stole operacyjnym i należy uważać, aby nie odkrywać go niepotrzebnie podczas operacji. Materac z przewodami dla krążenia podgrzanej wody jest bardzo pożyteczny. Czapeczka na głowę noworodka może być również nader celowa, ponieważ proporcjonalnie powierzchnia głowy noworodka jest- dużo większa niż u dorosłego. Dla podtrzymania prawidłowej temperatury ciała normalny noworodek metabolizuje specjalną, tzw. brunatną tkankę tłuszczową. Mały, przedwcześnie urodzony noworodek lub noworodek niedożywiony w okresie wewnątrzmacicznym ma niedobory tej tkanki i jest szczególnie narażony na utratę ciepła w niekorzystnych warunkach.

-2. ODŻYWIANIE. Musi być rozpatrywane w trzech aspektach: podaży wody, elektrolitów i kalorii. Odwodnienie może prowadzić do gorączki, kwasicy, wstrząsu i uszkodzenia mózgu. Normalna utrata masy w czasie dwóch pierwszych dni życia wynosi 44 g/kg wagi urodzeniowej na dobę, około połowa tej ilości w postaci moczu i kału i połowa jako tzw. niewidzialna utrata wody. Chociaż normalny, zdrowy noworodek nie przyjmuje pokarmu w czasie pierwszych 48 godzin życia, to noworodek mały lub urodzony przedwcześnie jest przy braku pożywienia podatny na hipoglikemię, która może spowo-dować uszkodzenie mózgu lub śmierć.

-3. KWASICA. Jeżeli występuje kwasica, trzeba ją skorygować przed zabiegiem chirurgicznym. 4. TLEN. Jest-szczególnie ważny, ponieważ hipoksemia może być niebezpieczna, zaś podawanie wysokich stężeń tlenu może doprowadzić do zwłóknienia zasoczewkowego. U noworodka można pobierać krew na Pa02 ze slcaniulowanej tętnicy pępkowej. Hipoksemia hamuje metabolizm brunatnej tkanki tłuszczowej (p. wyżej). W cięższych stanach może być konieczne zastosowanie wentylacji wspomaganej.

-5. ZAKAŻENIE KRZYŻOWE. Szczególne niebezpieczeństwo dla noworodka stanowi kikut pępowiny, będący dobrym środowiskiem dla rozwoju różnych organizmów patogennych. Niebezpieczeństwo to można zmniejszyć przez codzienne odkażanie kikuta pępowiny, np. aerozolem polibactrin. Jako zapobieganie zakażeniu pałeczką ropy błękitnej (Pseudomonas pyocyanea) można stosować preparaty polimyksyny. Noworodki wentylowane respiratorem mogą otrzymywać polimyksynę w postaci roztworu wkrapla- nego do tchawicy. ‚

-6. IPPV. Małe rozmiary pacjenta wymagają specjalnych cienkich rurek intubacyjnych {np. Jacksona Reesa), małych respiratorów, lekkich łączników, cieniutkich cewników do odsysania, zwłaszcza jeżeli jednocześnie noworodek musi przebywać w inkubatorze. Szczególnie trudne- są pomiary objętości oddechowej i pobieranie krwi tętniczej na badania gazometryczne.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.