J. Meltzer

W r. 1907 Barthélémy i Dufour z Nancy (Francja) wdmuchiwali pary chloroformu i powietrze z inhalatora typu Vernon Harcourt przez gumową rurkę wprowadzoną do tchawicy. Było to pierwsze użycie metody insuflacji śródtchawiczej9.

S. J. Meltzer (1851-1920) i jego zięć, John Auer (1875-1948), anestezjolodzy pracujący w Instytucie Rockefellera w Nowym Jorku, wprowadzili insuflację dotchawiczą u zwierząt w r. 190910. Podawali oni pary środków anestetycznych pod dodatnim ciśnieniem przez wąską rurkę do tchawicy w pobliże ostrogi. Gazy uchodziły albo przez dodatkową rurkę, albo obok rurki doprowadzającej. Udowodnili przy tym, że można utrzymać organizm przy życiu bez ruchów oddechowych – wentylacja bezdechowa. Eisberg (1871-1948) i współpr.11 w tym samym roku zastosowali tę technikę u ludzi, a w 1912 r. Robert Kelly (1879-1944) wprowadził ją w Wielkiej Brytanii12.

Alfred Kirstein (1863-1922) z Berlina w 1895 r. i Gustav Killian (1860-1921) z Frei- burga – specjalista w zakresie bronchoskopii – w 1912 r. wprowadzili laryngoskopię bezpośrednią. Chevalier-Jackson (1865-1958) z Filadelfii napisał w 1907 r. książkę popularyzującą tę technikę. Jackson wykonał pierwszą bronchoskopię w 1899 r.13

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.