KARETKI REANIMACYJNE

Specjalnie zaprojektowane i wyposażone karetki reanimacyjne służą do prowadżenia akcji reanimacyjnej poza terenem szpitala. W karetkach tych znajduje się sprzęt umożliwiający intubację chorego, prowadzenie sztucznej wentylacji płuc i wykonywanie defibrylacji. W skład wyposażenia wchodzi również ssak nożny. W niektórych okręgach karetki te stanowią ruchome jednostki oddziałów opieki kardiologicznej84, chociaż problemem jest zapewnienie obsługi lekarsko-pielęgniarskiej.

Część karetek jest wyposażona w butle z tlenem w mieszaninie z podtlenkiem azotu (Entonox)86. Podanie entonoksu zapewnia cierpiącemu choremu podczas transportu dobrą analgezję z natychmiastowym powrotem do pełnej świadomości z chwilą zaprzestania podawania. Zaletą tej mieszaniny jest duża zawartość tlenu (50%). Specjalne zespoły karetek reanimacyjnych powinny być przeszkolone w zakresie obsługiwania urządzeń stosowanych w reanimacji, takich jak defibrylator, oraz w czynnościach reanimacyjnych86 (intubacja dotchawicza). Bazą odpowiednio wyposażonych karetek reanimacyjnych ma być szpital rejonowy, a ich załogą wyszkoleni sanitariusze87. Korzystne jest zastosowanie zapisu EKG i łączności radiowej. W razie konieczności w akcji zespołu reanimacyjnego może brać udział anestezjolog. W anestezjologii występuje w razie zaburzenia drożności dróg oddechowych, osłabienia mięśni oddechowych albo depresji ośrodków oddechowych. Może wystąpić również w następstwie zmian stosunku wentylacji do periuzji w płucach, np. po podskórnym podaniu atropiny, w okresie pooperacyjnym, w przypadkach rozedmy oraz niedodmy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.