KOMPUTERY W ANESTEZJOLOGII104

Komputer jest to urządzenie potrafiące wykonywać cały szereg różnych czynności obliczeniowych z ogromną szybkością. Zastosowanie go nie jest- ograniczone jedynie do obliczeń. Niektóre sposoby zbierania lub przetwarzania danych przypominają procesy myślowe. Przystosowanie maszyny matematycznej do zaplanowanej pracy nosi nazwę programowania. Pierwszy elektroniczny komputer zbudowano w r. 1946, a od tego czasu zanotowano w tej dziedzinie ogromny postęp, ^arówno pod względem konstrukcji, jak i miniaturyzacji.

Jak dotąd, maszyny matematyczne nie znalazły zbyt szerokiego zastosowania w anestezjologii. Używane są jedynie w sposób ograniczony, do celów badawczych. Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że komputery znajdą największe zastosowanie w następujących dziedzinach:

-1. STATYSTYKA MEDYCZNA. Dla przechowywania i analizowania danych. 2. ANALIZA SYGNAŁÓW BIOLOGICZNYCH: a. DLA CELÓW DIAGNOSTYCZNYCH, np. komputer może dać znacznie szybszą i do-kładniejszą ocenę elektrokardiograficzną zawałów serca niż tradycyjna interpretacja 12-kanałowego zapisu przez lekarza105.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.