Korzyści podawania kwasu acetylosalicylowego

Korzyści podawania kwasu acetylosalicylowego w długotrwałej terapii u cho-rych z niestabilną dusznicą dowodzą badania amerykańskie (Veterans Administ-ration Cooperative Study 1986), w których autorzy stwierdzili znacznie mniejszą liczbę zawałów serca i zgonów u chorych otrzymujących ten lek w grupie leczonej zgonów i zawałów serca było 31/625 chorych, a w grupie kontrolnej 65/641.

W dużych badaniach wieloośrodkowych wykazano korzystne działanie poda-wanych dożylnie azotanów w leczeniu niestabilnej dusznicy bolesnej. Dokładny opis podawania azotanów dożylnie p. str. 232.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.