Korzystne wyniki stosowania terapii fibrynolitycznej

Korzystne wyniki stosowania terapii fibrynolitycznej w ostrym zawale serca mają swoje dowody w dużych badaniach międzynarodowych (GISSI-2, ISIS-3, GUSTO). Znaczna część autorów uważa, że podobne korzyści płyną z tego leczenia w niestabilnej dusznicy bolesnej. Duże badania międzynarodowe, w któ-rych uczestniczyło kilkadziesiąt szpitali, dowodzą, że stosowanie w dusznicy niestabilnej tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA – 1,75 mg/kg mc.) przyczyniło się do częstego udrożnienia przewężeń, ocenianego na podstawie kontroli angiograficznej w 18 i 48 h od jego zastosowania.

Kontrola wyników leczenia. Uwolnienie chorego od ostrych objawów wień-cowych nie zwalnia lekarza od oceny skuteczności zastosowanego leczenia. Zapobieganie wystąpieniu ostrego zawału i nagłej śmierci powinno skłaniać do szczegółowej oceny chorych z niestabilną dusznicą bolesną.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.