Łagodne komorowe zaburzenia rytmu serca

Badania u osób zdrowych wykazały, że najczęściej liczba dobowa ekstrasystolii komorowych nie przekracza 100 (<5/h), a formy zwielokrotnione w zasadzie nie występują. Pojawienie się ekstrasystolii komorowych przekraczających tę umowną granicę, przy równoczesnym braku znaczącej choroby serca, upoważnia do rozpoznania łagodnej arytmii komorowej. U chorych tych istnienie nawet zwielokrotnionych ekstrasystolii komorowych (występujące rzadko i sporadycznie) w zasadzie nie wskazuje na zwiększone ryzyko nagłego zgonu sercowego.

Pomimo przekonania o łagodnej prognozie w tej grupie chorych czasem (obecnie rzadko) podejmuje się decyzję o leczeniu przeciwarytmicznym. Decyduje o tym stopień objawów występujących u chorych. Jeśli objawy związane z zaburzeniami rytmu serca istotnie ograniczają tryb życia chorego, można zadecydować o potrzebie leczenia objawowego. Najważniejszą rolę odgrywa tu właściwy kontakt lekarz-pacjent oraz umiejętne przekonanie chorego o łagodnym charakterze arytmii, braku zagrożenia oraz braku wskazań do intensywnej, i często niebezpiecznej, terapii przeciwarytmicznej. Należy pamiętać, że u tych chorych lekami pierwszego wyboru są leki (3-adrenolityczne.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.