LECZ EW BE ZABURZENI RYT1VSU SERCA

Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca stale się rozwijają, do czego się m.in. przyczyniło: – 1) rozpowszechnienie 24-godzinnego systemu monitorowania EKG metodą Holtera oraz badań elektrofizjologicznych,

– 2) wprowadzenie nowych leków przeciwarytmicznych oraz, co ważniejsze, lepsze poznanie właściwości uprzednio stosowanych leków,

– 3) zastosowanie różnych niefarmakologicznych metod leczenia (przezskórna ablacja, leczenie chirurgiczne, wszczepianie różnych odmian stymulatorów serca oraz defibrylatorów-kardiowerterów).

Nowoczesna diagnostyka wykazała wszechobecność zaburzeń rytmu serca w różnych chorobach kardiologicznych, jak też częste ich pojawianie się u osób uznawanych za zdrowe. Nakazuje to indywidualne spojrzenie na chorego z nie- miarowością. Istotna jest znajomość choroby podstawowej, a także hemodynamiczne, a nawet psychologiczne, następstwa określonej niemiarowości.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.