LECZENIE PRZYCZYNOWE

Określenie etiologii zaburzeń rytmu serca daje szansę skutecznego leczenia przyczynowego. Czynniki wywołujące lub wzmagające występowanie niemiarowości mogą być pochodzenia sercowego i pozasercowego. Jako przyczyny zaburzeń rytmu wymienia się: chorobę niedokrwienną serca, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność krążenia, wady serca, kardiomiopatie, choroby układowe, zaburzenia hormonalne, metaboliczne i elektrolitowe, stosowane leki (sympa- tykomimetyczne, glikozydy naparstnicy, moczopędne, przeciwnowotworowe, środki znieczulenia ogólnego i miejscowo znieczulające, a także leki przeciw- arytmiczne), nadużywanie kofeiny, tytoniu i alkoholu, choroby układu nerwowego, jamy brzusznej, cewnikowanie i operacje serca.

Niestety u wielu chorych leczenie przyczynowe choroby podstawowej nie jest wystarczające, co zmusza do stosowania leków objawowych (przeciwarytmicznych) lub niefarmakologicznych metod terapii.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.