Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne. Chory ze świeżym zawałem serca w pierwszym okresie choroby powinien być leczony na oddziale intensywnej terapii, gdzie dzięki wielogodzinnemu monitorowaniu EKG, zwiększonemu nadzorowi chorego przez personel medyczny oraz możliwości elektroterapii, istnieje szansa wczesnego rozpoznania i bezpieczniejszego leczenia niemiarowości.

W przypadku migotania komór postępowanie pierwszoplanowe polega na wykonaniu defibrylacji. U chorych z pierwotnym migotaniem komór istnieje duża (> 95%) szansa udanej resuscytacji. Postępowanie zmierzające do zapobiegania nawrotom migotania komór jest uzależnione od postaci niemiarowości. W migotaniu pierwotnym (do 48 h) zazwyczaj wystarcza stosowanie przez pierwsze 24 h wlewu kroplowego lidokainy. Następnie, przy braku nawrotów, można przerwać leczenie przeciwarytmiczne, monitorując chorego jeszcze przez dobę. W przypadku nawrotowego migotania komór można podawać tosylan bretylium, meksy- letynę lub amiodaron. Późne migotanie komór (powyżej 48 h) zobowiązuje do zastosowania długotrwałego leczenia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.