Leczenie wodniaków

Rozpoznanie jest możliwe po wykonaniu tomografii komputerowej. Leczenie zachowawcze. Poleca się stosowanie acetazolamidu, niekiedy razem z furosemidem. Acetazolamid hamuje anhydrazę węglową w cewkach nerkowych i zwiększa wydalanie Na i K, przez co wzmaga diurezę i alkalizuje mocz.

Chirurg najczęściej ma do czynienia z niemowlętami, u których rozpoznano wodniaka podtwardówkowego po jednej lub po obu stronach. Przez określenie wodniak podtwardówlcowy rozumie się nagromadzenie płynu pod oponą twardą. Wodniaki są najczęściej zejściem krwiaków po urazach porodowych. Różnicuje się je z torbielami podpajęczynówkowymi oraz wodogłowiem zewnętrznym. Dokładne rozpoznanie można ustalić dzięki tomografii komputerowej.

Leczenie wodniaków podtwardówkowych polega na nakłuciu (punkcji) przestrzeni podtwardówkowej i odprowadzeniu płynu. Nakłucie wykonuje się bliżej bocznego kąta ciemiączka przedniego. Opierając igłę o brzeg kości czołowej, należy wkłuć się powierzchownie i zatrzymać igłę w pozycji nieruchomej po przekłuciu opony. Po odprowadzeniu płynu wprowadzenie kilku centymetrów powietrza umożliwi wykonanie badania rentgenowskiego i uwidocznienie zarysów zmienionej przestrzeni podtwardówkowej. Jeżeli parokrotne nakłucia nie doprowadzą do cofnięcia się zmian, to należy rozważyć neurochirurgiczne usunięcie wodniaka wraz z pogru- białą torebką.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.