Leczenie

-1. ZWALCZANIE BÓLU. Dla zmniejszenia silnego bólu stosowana jest morfina w dawce 10-15 mg. W stanach wstrząsu można ją podawać powoli dożylnie. Niektórzy autorzy zalecają diamorfinę (heroinę) ze względu na słąbsze działanie uboczne (np. wymioty)10. Przez krótki okres można stosować w sposób bezpieczny Entonox (prefabrykowana mieszanina podtlenku azotu z tlenem)11.

-2. TLEN. Można stosować przez maskę, cewnik nosowy lub namiot tlenowy. Stosowany jest również tlen hiperbaryczny12. 3. ZABURZENIA RYTMU SERCA13. Różne postacie zaburzeń rytmu serca występują u około 80% pacjentów w czasie pierwszych pięciu dni po zawale serca. Rzadko występujące skurcze dodatkowe pochodzenia przedsionkowego lub komorowego nie wymagają leczenia. Leczenie należy zastosować, jeżeli występują one w początkowej fazie cyklu sercowego, w salwach po 2 lub więcej skurczów dodatkowych lub z częstością większą niż 5 na minutę. Zwykle stosuje się wolną iniekcję lignokainy w dawce do 100 mg (lub 1-2 mg na kilogram)14. Zamiast lignokainy można stosować prokaina- mid z szybkością nie przekraczającą 100 mg/min. Z leków doustnych stosuje się chinidynę w dawkach 100-200 mg co 4 godziny lub prokainamid w dawce 200-600 mg co 4 godziny. Bradykardię nadkomorową można leczyć atropiną w dawkach 0,3 mg, aż do dawki całkowitej 2 mg. Całkowity blok serca z niewydolnością krążenia wymaga zastosowania stymulacji elektrycznej. (3-Blokery, zwłaszcza z własną aktywnością sym- patykomimetyczną, np. praktolol, w dawkach do 20 mg dożylnie, bywają skuteczne, gdy lignokaina nie odwraca zaburzeń rytmu.

-4. WSTRZĄS KARDIOGENNY. /Niektórzy autorzy zalecają użycie środków presyj- nych, ponieważ długotrwała hipotensja często prowadzi do zgonu. Nieskuteczne próby podniesienia ciśnienia tętniczego oznaczają dalsze pogorszenie perfuzji wieńcowej. Zalecane jest stosowanie kroplówki z glukozy pod kontrolą OCŻ15. Zastosowanie balonu wewnątrzaortalnego jest skuteczną metodą przedłużenia życia pacjentów w krytycznym stanie16.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “Leczenie”

  1. Wlodi napisał(a):

    Niestety swoje trzeba wylezec w lozku i lekow wybrac ile lekarz kaze…

Leave a Reply

Designed by WordPress.