Leki lipofilne

Należy wspomnieć o niektórych dzałaniach niepożądanych leków P-adrenolity-cznych przy przewlekłym ich podawaniu.

Leki lipofilne, jak: propranolol, metoprolol, są prawie całkowicie metabolizo-wane w wątrobie. Przy współistniejących chorobach wątroby (marskość, prze-wlekłe zapalenie wątroby) może dojść do nadmiernego magazynowania leków P-adrenolitycznych w organizmie. Także leki hydrofilne, jak: atenolol, nadolol i sotalol, wydalane prawie całkowicie w postaci nie zmienionej przez nerki, w przypadku niewydolności nerek mogą ulec kumulacji.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.