Leki P-adrenolityczne

Leki P-adrenolityczne. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie z lekami (3-adrenoli- tycznymi dało przekonywające dowody o ich dużej wartości w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Skutki kliniczne, których można oczekiwać po zastosowaniu tych leków w leczeniu stabilnej dusznicy bolesnej, to zmniejszenie częstości oraz nasilenia bólów wieńcowych, zmniejszenie incydentów niemego niedokrwienia, obniżenie ciśnienia tętniczego, a także działanie przeciwarytmiczne (tab. 4.2). Wszystkie te działania są przede wszystkim spowodowane blokowaniem wpływu amin katecholowych na niedokrwiony mięsień sercowy.

Mechanizmy działania przez modulację stresu sympatycznego Redystrybucja przepływu wieńcowego Zmniejszenie zapotrzebowania na tlen Korzystne skutki terapii lekami P-adrenolitycznymi wynikają z ich podstawowych działań:

– 1. Zmniejszenie wpływu wzmożonego pobudzenia p-adrenergicznego na mięsień sercowy. W czasie wysiłku fizycznego lub stresu psychicznego pobudzenie adrenergiczne zwiększa zapotrzebowanie na tlen, pogarsza metabolizm, a tym samym może prowadzić do uszkodzenia komórek mięśnia sercowego. Leki P-adrenolityczne zmniejszają zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, co można zmierzyć zmniejszeniem podwójnego produktu (iloczyn częstości serca i wysokości ciśnienia tętniczego).

– 2. Zwiększenie perfuzji mięśnia sercowego, wyrażające się łatwiejszym dotarciem krwi do warstwy podwsierdziowej i obszaru niedokrwienia. Modulacja stresu sympatycznego przez leki P-adrenolityczne zmniejsza naprężenie mięśnia sercowego, poprawiając w ten sposób przepływ włośniczkowy w warstwie podwsierdziowej.

– 3. Zmniejszenie metabolizmu mięśnia sercowego. Pod wpływem leków (3-ad- renolitycznych dochodzi do zahamowania lipolizy, głównie dzięki zablokowaniu aktywności receptorów p,, oraz zmniejszeniu stężenia wolnych kwasów tłusz-czowych, których metabolizm wiąże się z dużym zużyciem tlenu.

– 4. Zwiększenie wytwarzania prostacykliny PGI, w ścianie tętnic wieńcowych, która zapobiega tworzeniu się pęknięć w blaszkach miażdżycowych, co pośrednio przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów w naczyniach wieńcowych. Niektórzy autorzy sugerują, że w ten sposób dochodzi także do hamowania aktywności inhibitora plazminogenu (PAI,).

Spośród bardzo Wielu zsyntetyzowanych leków P-adrenolitycznych w leczeniu stabilnej dusznicy bolesnej znalazły zastosowanie tylko niektóre (tab. 4.3).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.