Mechanizmy działania inhibitorów ACE na układ sercowo-naczyniowy

– 1. Działanie na serce:

– rozszerzenie naczyń wieńcowych,

– cofanie się przerostu komór,

– zmniejszenie niemiarowości komorowych.

– 2. Działanie na układ naczyniowy:

– zwiększenie podatności tętnic krążenia układowego i płucnego,

– zmniejszenie oporu obwodowego,

– obniżenie ciśnienia tętniczego,

– obniżenie płucnego włośniczkowego ciśnienia zaklinowanego,

– zachowanie przepływu i przesączania nerek.

Przeciwwskazaniami do stosowania inhibitorów ACE

Przeciwwskazaniami do stosowania inhibitorów ACE są: niewydolność nerek przebiegająca z retencją jonów potasowych oraz stany kliniczne z tendencją do spadków ciśnienia tętniczego (RR< 13,3 kPa =100 mm Hg). Ponieważ wcześniej-sze badania nie dały ostatecznej odpowiedzi w sprawie korzyści z działania inhibitorów ACE na czynność niewydolnego serca i przeżywalność chorych po zawale serca, w latach 1991-1993 przeprowadzono największe badania wielooś- rodkowe (ISIS-4) na ten temat. Uczestniczyły w nich 1084 szpitale, objęto badaniami 58 000 chorych po zawale serca.

Badania ISIS-4 dały, jak się wydaje, ostateczną odpowiedź na temat znaczenia inhibitorów ACE w wydłużaniu okresu przeżywalności po przebytym zawale serca. W grupie chorych, którzy otrzymywali kaptopryl (50 mg 2 razy dziennie) śmiertelność w okresie 35 dni po zawale serca wynosiła 6,87%, w porównaniu z grupą „Placebo” – 7,33%. Absolutna różnica pomiędzy obydwiema grupami wyrażała się liczbą 5 uratowanych osób na 1000 leczonych (2p = 0,04).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.