Metoda mikro Astrupa

Metoda mikro Astrupa85. W celu wykreślenia krzywej buforowej próbkę krwi należy wysycić dwutlenkiem węgla o znanym stężeniu, wysokim i niskim. Po wysyceniu mierzy się pH badanej próbki. Uzyskane wyniki nanosi się na odpowiednią kartę i łączy linią prostą. Punkt przecięcia wytyczonej krzywej z ncmogramem nadmiaru zasad stfinowi wynik nadmiaru zasad badanej krwi. Dla określenia P cp2 badanej próbki należy wykonać pomiar pH badanej krwi bez wysycenia jej gazem. Punkt przecięcia aktualnego pH badanej próbki z jej krzywą buforową daje odczyt Pco2 (p. także rozdz. V).

Po wykonaniu tych czynności uzyskuje się informacje o: 1) aktualnym niedoborze zasad (tzw. ujemny nadmiar zasad), który jest wyrazem kwasicy metabolicznej 2) tętniczej prężności C02 informującej o kwasicy lub zasadowicy oddechowej.

Wyrównywanie kwasicy metabolicznej80. Wynik niedoboru zasad uzyskany w metodzie mikro Astrupa wyrażony jest w milirównoważnikach (mmol) na litr krwi. Aby obliczyć ten deficyt dla całego płynu pozakomórkowego w ustroju, należy zastosować następujące wzory: Niedobór zasad X, 0,3 X masa ciała w kg = dawka wodorowęglanów (w mmol) Niedobór zasad X masa ciała w kg = ml 0,3 M THAM87

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.