Metoda palpacyjna

Metoda palpacyjna. Mankiet jest napełniany aż do zaniknięcia pulsu na obwodzie kończyny. Ciśnienie w mankiecie zmniejsza się z szybkością 2-3 mm Hg (0,2-0,4 kPa) na jedno- uderzenie serca. Wysokość ciśnienia, przy którym stwierdza się powrót tętna na tętnicy promieniowej, uważane jest za ciśnienie skurczowe. W podobny sposób można używać monitora tętna przymocowanego do palca.

Sposób Korotkowa (1874-1920)13. Mankiet napełniany jest do wysokości 30 mm Hg (4,0 kPa) powyżej ciśnienia zmierzonego metodą palpacyjną i później ciśnienie zmniejsza się z szybkością 2-3 mm Hg na uderzenie serca14. W momencie kiedy krew zaczyna płynąć przez uciśniętą tętnicę, powstają zawirowania, które przenoszone są jako wibracje lub dźwięki można je wykryć za pomocą stetoskopu umieszczonego nad tętnicą ramienną. Pierwszy dźwięk uważany jest za odpowiadający ciśnieniu skurczowemu punkt, w którym dochodzi do spadku intensywności dźwięku, uważany jest za ciś-nienie rozkurczowe. W czasie zabiegów chirurgicznych wygodniej jest umocować stetoskop nad tętnicą ramienną, po stronie przyśrodkowej ramienia, powyżej łokcia, gdzie przykrywa się go mankietem15.

Należy unikać zastoju żylnego, gdyż może on dać nieprawdziwy wzrost ciśnienia rozkurczowego i obniżenie ciśnienia skurczowego (tzn. mankiet nie powinien zostawać wypełniony dłużej, niż jest to konieczne).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.