MIGOTANIE I TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW

Świeżo rozpoznane migotanie przedsionków. Może to być zupełnie pojedynczy incydent migotania, początek napadowego migotania przedsionków, lub też już przewlekła arytmia. Nie zawsze symptomatologia oraz dokumentacja chorego pozwalają na określenie początku migotania przedsionków. Ogólne wytyczne leczenia przedstawiono na ryc. 3.2.

Celem podejmowanego w pierwszym etapie leczenia jest normalizacja rytmu – farmakologicznie lub kardiowersją elektryczną zależnie od nasilenia objawów i stopnia zaburzeń hemodynamicznych. Często stosuje się glikozydy naparstnicy, leki p-adrenolityczne oraz antagonistów wapnia (werapamil, diltiazem) zwalniające częstość rytmu komór. Umiarawianie następuje zazwyczaj niezależnie od stosowanego leczenia i często profilaktyczne leczenie nie jest potrzebne. W wielu

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.