Nabłonek oskrzelowy

Nabłonek oskrzelowy rozwija się jednocześnie ze wzrostem dróg oddechowych i w 10 tygodniu życia płodowego przedstawia się w wykształconych oskrzelach., w postaci powierzchniowej warstwy komórek walcowatych i głębszej, składającej się z nieregularnych komórek leżących na błonie podstawnej. Rzęski zjawiają się- w 3 tygodnie później. W miarę wzrastania na obwód nabłonek zmienia się na pojedynczą warstwę komórek walcowatych, które zmniejszają się stopniowo, stając się w oskrzelikach komórkami sześciennymi.

Po zakończeniu tworzenia się oskrzeli rozpoczyna się stadium płuca kanalikowego lub przedpęcherzykowego. Charakteryzuje go pojawienie się i szybki rozrost, tkanki naczyniowej wokół zakończeń oskrzelek końcowych. Również w tym okresie zaczynają powstawać oskrzelka oddechowe poprzez rozgałęzienie się i przemianę oskrzelek końcowych, tak że od 2 do 6 ostatnich pokoleń przewodów oddechowych przekształca się w twory zawierające elementy oddechowe. Nabłonek sześcienny wyścielający te twory ulega spłaszczeniu i rozciągnięciu przez rozrastanie się od spodu tkanki naczyniowej.

Od 24-26 tygodnią rozpoczyna się faza pęcherzykowa rozwoju płuca. Tkanka ¦oddechowa zaczyna się pojawiać w postaci tworów woreczkowatych powstających przez rozgałęzienie się endodermy oskrzelek oddechowych. W światło woreczków wypuklają się ściany naczyń włosowatych pokryte błoną pęcherzykową, składającą się z 2 rodzajów komórek: pierwszych, skupiających się głównie w oskrzelach oddechowych i przewodach pęcherzykowych, i drugich, wyścielających same pęcherzyki i mających zdolność wytwarzania surfaktantu. Obserwuje się znaczny wzrost liczby struktur pęcherzykowych między 32 a 40 tygodniem życia płodowego – :ich liczba z 42 przypadających na końcowy odcinek płuca zwiększa się do 340.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.