Nerwy odbytnicze dolne

Nerwy odbytnicze dolne i gałęzie nerwu sromowego zawierają również włókna czuciowe ze skóry i być może z błony śluzowej kanału odbytu, dlatego poleca się badanie czucia i odruchów mięśniowych u dzieci ze stanami dysraficznymi. Porażony odbyt często zieje, a z upływem czasu obserwuje się wypadanie błony śluzowej odbytu.

W przypadkach wątpliwych u dzieci starszych poleca się badanie rtg. Do odbytnicy wprowadza się środek cieniujący. Aby zapobiec wyciekaniu treści, zamyka się odbyt opuszką palca badającego. Następnie opuszcza się stół o 10° w dół, usuwa palec i wykonuje ekspozycję. Na zdjęciu rentgenowskim uwidacznia się odbytnica, której położenie warunkują cztery punkty. Punkt P oznacza kość łonową, punkt C – kość guziczną, punkt I – kostnienia kości kulszowej i punkt A – po-łączenia odbytniczo-odbytowe. Odległość punktów P i A koreluje ze stanem skurczu lub zwiotczenia mięśnia łonowo-odbytniczego (m. puboredalis). Stosunek odległości PA : PC wynosi w normalnych warunkach olt. 0,5, a u dziecka z niewydolnym mięśniem dźwigacza odbytu ok. 1,0. U dzieci porażonych znika kąt zagięcia odbytnicy ku przodowi, co wskazuje na to, że mięśnie dźwigacze odbytu są porażone.

W okresie noworodkowym i niemowlęcym nietrzymanie stolca przejawia się przeważnie stałym wydalaniem kału, w okresie późniejszym przeważają objawy zaparcia.

Leczenie. Celem leczenia dzieci z neurogennym kanałem odbytniczo-odbytowym i zaburzeniami oddawania stolca jest zapobieganie zaleganiu kału i tworzeniu się kamieni kałowych, wtórnemu poszerzeniu jelita grubego, zaburzeniom trawienia i wchłaniania jelitowego, wypadaniu odbytnicy, tworzeniu się żylaków i nadżerek odbytu.

W przypadkach z przewagą stanów zaparcia wskazane jest ręczne opróżnienie, okresowo wspomagane wlewem doodbytniczym (lewatywą) z hipertonicznego roztworu NaCl. Tylko w wyjątkowych przypadkach można rozważyć potrzebę przeszczepiania mięśnia smukłego uda metodą Pickrolla.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.