NEUROGENNY PĘCHERZ MOCZOWY

Zaburzenie czynności wydalania moczu, powstałe na skutek uszkodzenia układu nerwowego, określa się mianem neurogennego pęcherza moczowego. Pęcherz neu- rogenny spotyka się w przypadkach przepuklin oponowo-rdzeniowych oraz w innych stanach dysrafii, jak tłuszczaki lędźwiowo-krzyżowe. Stopień porażeń zależy od poziomu, symetrii zmian i rozległości uszkodzenia rdzenia kręgowego, czyli mielo- dysplazji oraz mielinizacji obwodowych włókien nerwowych.

W procesie wydalania moczu, czyli mikcji, podstawową rolę odgrywa gładltoko- mórkowy mięsień wypieracz pęcherza moczowego (m. detrusor vesicae urinariae), natomiast poprzecznie prążkowany mięsień zwieracz zewnętrzny cewki moczowej

(m. sphincier urellirae exlernus) umożliwia świadome utrzymanie moczu. Wzajemne działanie i współpraca pomiędzy tymi mięśniami decydują o czynności pęcherza moczowego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.