NIEDOTLENIENIE HISTOTOKSYCZNE

-4. NIEDOTLENIENIE HISTOTOKSYCZNE ALBO CYTOTOKSYCZNE. Występuje w sytuacji, kiedy tkanki nie są w stanie wykorzystać normalnych ilości tlenu dostarczonych

do nich. Przykładem może być zatrucie cyjankami i przedawkowanie narkotyków i środków anestetycznych, które wpływają na systemy dehydrogenaz. Cyjanki reagują z żelazem trójwartościowym oksydazy cytochromowej tworząc związki oksydaza cytochro- mowa-CN. W ten sposób dochodzi do zahamowania oddychania tkankowego i powstania hipoksji cytotoksycznej. Może wystąpić również przy obrzęku tkanek, kiedy dochodzi do utrudnienia dyfuzji tlenu z naczyń włosowatych do komórek. Ilość tlenu we krwi tętniczej i ciśnienie parcjalne są prawidłowe, a wysycenie krwi żylnej tlenem jest wyższe niż w warunkach prawidłowych.

Niedotlenienie wywołane zwiększonym zapotrzebowaniem na tlen może wystąpić przy wysokiej gorączce, dreszczach i nadczynności tarczycy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.