OBJAWY ! DIAGNOSTYKA

Nieprawidłową czynność pęcherza moczowego charakteryzuje mimowolne moczenie i zaleganie moczu w pęcherzu. Sprzyja to zakażeniu oraz w dalszej konsekwencji niszczeniu układu moczowego.

Zmiany w obrębie pęcherza moczowego neurogennego można rozpatrywać w dwóch zasadniczych grupach. Cechą charakterystyczną dla pierwszej grupy jest stałe kroplowe oddawanie moczu. Ściana pęcherza jest cienka i nie wykazuje cech przerostu bcleczkowatego. Mięśnie krocza są porażone, możliwość odruchowego oddawania moczu jest praktycznie znikoma. Uciśnięcie przez powlokę brzuszną pęcherza powoduje jego całkowite lub prawie całkowite opróżnienie.

W drugiej grupie obserwuje się odruchowe, nieefektywne oddawanie moczu. Dzieci te bywają okresowo suche, w obrębie ściany pęcherza moczowego stwierdza się przerost beleczkowaty. Zaznacza się mniej lub bardziej wyraźna przeszkoda w odpływie moczu. Górne drogi moczowe ulegają poszerzeniu. Spotyka się wsteczne odpływy pęcherzowo-moczowodowe. Znaczne zaleganie moczu sprzyja częstym, nawracającym zakażeniom układu moczowego. Uciśnięcie pęcherza moczowego przez powłokę brzuszną i jego opróżnienie tym sposobem bywa trudne, a czasem wręcz niewykonalne.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.