OBJAWY NIEDOTLENIENIA

OBJAWY NIEDOTLENIENIA. Istnieje duża osobnicza zmienność w występowaniu tych objawów. 1. UKŁAD ODDECHOWY. Hyperpnoe, która pojawia się tylko wtedy, kiedy stężenie tlenu spada poniżej 16%: zależy od wrażliwości osobniczej, wywołana jest przez odruchowe drażnienie ośrodków oddechowych przez chemoreceptory w tętnicy głównej i zatoce szyjnej, które reagują na obniżone ciśnienie tlenu, ale nie na zmniejszoną zawartość tlenu (jak np. w niedokrwistości lub w zatruciu tlenkiem węglaj. Komórki kłębków szyjnych i aortalnych charakteryzują się wysokim zużyciem tlenu, a przy spadku prężności tlenu dochodzi do beztlenowej przemiany materii i uwolnienia substancji pobudzających zakończenia nerwowe otaczające te komórki12. Z nasileniem się hipoksji -ośrodki oddechowe stają się mniej wrażliwe na dwutlenek węgla. Uczucie duszności i pogłębione oddychanie nie są same w sobie wskazaniami dla rozpoczęcia tleno- terapii, ponieważ mogą występować bez niedotlenienia, jak również niedotlenienie może wystąpić bez tych objawów.

-2. UKŁAD KRĄŻENIA. Naczynia wieńcowe i naczynia mózgowe ulegają rozszerzeniu. Ciśnienie tętnicze i częstość tętna ulegają początkowo podwyższeniu, w okresie późniejszym ciśnienie spada, a tętno zwalnia się – są to tzw. fazy pobudzenia i depresji krążenia spowodowane niedotlenieniem. W EKG można obserwować odwrócenie albo obniżenie zalamka T, dochodzi do zwolnienia przewodnictwa i wydłużenia odcinka PR. Utrata napięcia i uszkodzenie ścian naczyń włosowatych prowadzi do przesiąkania płynu do komórek i otaczających tkanek.

-3. OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY. Zdrowy młody mężczyzna zużywa w ciągu minuty 3,3 ml tlenu na 100 g tkanki mózgowej. Ilość tlenu wykorzystywanego przez mózg stanowi około 20% całkowitego zapotrzebowania tlenowego ustroju13. Tkanka nerwowa jest bardziej podatna na niedotlenienie niż jakakolwiek inna tkanka w ustroju. Niedotlenienie powoduje zwiększenie przepływu krwi przez mózg, podobnie jak wzrost prężności dwutlenku węgla. W późniejszym okresie dochodzi do obrzęku mózgu w wyniku uszkodzenia naczyń włosowatych. Ciśnienie śródczaszkowe jest podwyższone. Mogą wystąpić wymioty. W następstwie ostrego albo przedłużonego przewlekłego nie-dotlenienia mogą wystąpić następujące zespoły14: a) ostre psychozy, b) podwyższona aktywność psychoruchowa, c) stany odmóżdżeniowe, d) stany psychoneurotyczne, e) przewlekłe stany psychotyczne, f) parkinsonizm, ”g) ślepota. Jeżeli po okresie ostrego niedotlenienia krzywa EEG jest płaska przez okres dłuższy niż 4 godziny, rokowanie jest złe16.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.