Oddział intensywnej opieki medycznej

nowi krzyżowe zakażenie3. Izolowanie chorych w oddzielnych pomieszczeniach i przebieranie się personelu przed wejściem na oddział zmniejsza liczbę zakażeń krzyżowych. Sprzęt i wyposażenie techniczne oddziału musi być sterylizowane po każdym użyciu. Oddział powinien posiadać duże pomieszczenie magazynowe na sprzęt oraz małe pomieszczenie laboratoryjne. Jeżeli na oddziale ma być stosowana sztuczna wentylacja w sposób rutynowy, odpowiednie zaplanowanie oddziału może zmniejszyć jej koszty,, tak jak to stało się w szpitalu w Brompton6. Dużo należy poświęcić psychologicznym aspektom leczenia chorych na oddziale. Niektórzy pacjenci wymagać będą odwiedzin rodziny i przyjaciół, mogą słuchać radia, oglądać telewizję lub wymagać specjalnej terapii zajęciowej7. (Sprawę klimatyzacji w OIOM, a szczególnie temperaturę w salach operacyjnych i na oddziałach intensywnej terapii opisuje Lord Brock, Br. J. Surg., 1975, 62, 253). Odpowiednia temperatura dla dorosłych w OIOM wynosi 21 °C, dla noworodków 24°C.

OSTRY ZAWAŁ SERCA8 Pacjenci ze świeżym zawałem serca są szczególnie narażeni na nagłe zatrzymanie krążenia lub migotanie komór. Przypuszcza się, że jest to spowodowane zaburzeniami elektrycznymi w mięśniu sercowym, a nie musi być związane z wielkością zawału. Prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji i zabezpieczenie mózgu przed hipoksją stwarzar dobrą szansę na wznowienie krążenia i powrót pacjenta do życia.

Pacjenci tacy wymagają ciągłego monitorowania. Elektrokardiogram jest zwykle rejestrowany w sposób ciągły, a specjalne urządzenia alarmowe sygnalizują wzrost lub’ spadek częstości akcji serca poza wyznaczone granice. Aparatura do resuscytacji kardiologicznej powinna być utrzymywana w ciągłej gotowości, tak aby można było w każdej chwili zastosować defibrylację serca lub założyć stymulator serca. Elektrokardiogram jest odbiciem elektrycznej czynności serca i możliwe jest, że jest on prawidłowy pomimo znacznej hipotensji lub niewystarczającej perfuzji tkanek. Należy wobec tego często mierzyć i rejestrować ciśnienie tętnicze, a niektórzy autorzy zalecają bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego. Na niektórych oddziałach monitoruje się bardzo wiele parametrów, np. EKG, bezpośrednie ciśnienie tętnicze, ośrodkowe ciśnienie żylne i równowagę kwasowo-zasadową i gazową krwi9.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.