ODMIANA PRINZMETALA

Nietypową odmianę dusznicy bolesnej stanowi postać spontaniczna (spontaneous angina), którą po raz pierwszy opisał Prinzmetal i wsp. w 1959 r. Obraz kliniczny charakteryzują: spontanicznie zjawiające się bóle, najczęściej spoczynkowe (często w nocy), którym nierzadko towarzyszą komorowe zaburzenia rytmu i objawy zespołu małej objętości wyrzutowej serca. Bóle są bardzo silne, trwają dłużej niż w dusznicy bolesnej wysiłkowej i słabiej reagują na nitroglicerynę. W zapisie EKG zjawia się przemijające uniesienie odcinka ST i ujemny załamek T, cofające się wraz z ustąpieniem bólu. Chorzy z odmianą Prinzmetala między napadami są zdolni do znacznych wysiłków, a wyniki prób po obciążeniu fizycznym często są ujemne.

Silny ból wieńcowy i uniesienie odcinka ST w zapisie EKG są wywołane ostrym niedokrwieniem pewnego obszaru komory lewej, spowodowanym nagłym prze-rwaniem dopływu krwi z większej tętnicy wieńcowej. Oliwa i Werner udowodnili w badaniach angiograficznych obecność kurczu tętnicy wieńcowej w czasie napadu bólu i brak przewężeń w okresie międzynapadowym. W badaniach anatomopatologicznych stwierdzono jednak w tych miejscach niewielkie zmiany miażdżycowe, trudne do wykazania badaniem angiograficznym. Jak dowiedziono, kurcz jest wywołany stymulacją receptorów a-adrenergicznych. Z faktu tego wynikają wskazania do wyboru metod leczenia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.